fateÖrök kérdés, mert nyilván akkor fordulunk hozzájuk, ha valami nagyon foglalkoztat minket, ám ha nagyon foglalkoztat valami minket, akkor az egyfajta szemüveget is ad, amin keresztül a választ látjuk. Rögtön felmerül tehát: belőlünk jön-e a válasz, vagy tényleg egy tőlünk független Erőtől, legyen az a kártya, Ji king, inga stb? És hogy van ugyanez az asztrológiával, az éves vagy havi előrejelzéssel? Előre bocsátom nem, értékítéletet szeretnék alkotni, minden módszer lehet az adott helyzetben jó, csupán a működésük eltéréseire mutatok rá. Továbbá nem ígérem, hogy tudok válaszolni a kérdésekre, csak tapogatózom és gondolkodásra sarkallak téged is, mik a tapasztalataid? De először lássuk a tényeket, mert azért vannak azok is.

 

Más módszerek (az asztrológiához képest)

 

Előfeltevés: van egy kérdésünk, amire választ keresünk pl. hogy alakul a kapcsolatom XY-al.

 

A módszer: választunk először egy asztrológián kívüli módszert, mondjuk kártyát, ingát vagy Ji kinget. Elvégezzük a szükséges műveletet: kártyát húzunk, megfigyeljük az inga kilengését stb.

 

A prognózis: mivel mi magunk és a bennünk lévő energia jelen van, ezek nyilván befolyásolják a kapott végeredményt. Arra mutatnak rá tehát a kapott jelek, hogy bennünk ez a kérdés itt és most hogy van jelen még akkor is, ha a jövőre kérdezünk rá. Nem tudjuk nem befolyásolni az eszközöket, az azonban a tudatossági szintünktől függően változhat, hogy mekkora mértékben hatunk rájuk. Így az előrejelzés is egyre hitelesebb, objektívebb lehet, minél tudatosabban és távolságtartóbban vagyunk benne az élethelyzeteinkben. Ebből következően viszont minél inkább elönt bennünket a kérdésben sűrűsödő érzelem, annál inkább látjuk ugyanezt vissza a kártyán. Egyszerűen azért, mert ennyire leszűkülünk, belegabalyodunk a helyzetünkbe. Ez még akkor is így van, ha jelen van egy közvetítőt, hiszen ő csak a tolmács, aki segít lefordítani az üzenetet, az ő energiái nem hatnak az eszközökre. (Pontosan emiatt írtam az előző blogbejegyzésben arról, hogy a kapcsolat kialakulásakor még felesleges kérdéseket feltenni, mert adekvát válasz nem fog érkezni. Nincs itt az ideje.)

 

Az asztrológia meg túl objektív!

 

Nézzük, mit várhatunk az asztrológiai módszerektől! Az előfeltevés ugyanaz, a módszer pedig kétféle lehet az asztrológián belül: a kérdő asztrológia módszere és egy asztrológiai prognosztikai módszer pl. a szolár elemzés. A kérdő asztrológia szerencsés átmenetet képez a „más eszközök”-től a bolygóvisszatéréses előrejelzésekig. Nagyon leegyszerűsítve a kérdő asztrológia azt jelenti, hogy a kérdésünk feltevése pillanatában előálló horoszkóp alapján tájékozódunk a választ illetően. Van tehát egy rajtunk kívül álló tényező, ami  az eddigi módszereknél nem volt, ezek pedig a bolygóállások; és van egy szubjektív tényező: hogy mikor tesszük fel a kérdést, ez csak rajtunk múlik. Az eredmény tehát manipulálható, persze csak akkor, ha tudjuk, mikor milyen bolygóállás van és számunkra melyik a kedvező az adott témában. Elég komplikált tehát manipulálni.

 

Ami a lunár, szolár és egyéb előrejelzést mutató, periódikus horoszkópokat illeti, ott meg mintha átesnénk a ló túlsó oldalára: ezek meg túl objektívek. A bolygóállásokat nyilván nem tudjuk befolyásolni, azok vannak, ahol vannak. Ez egy statikus rendszer, és akár 20 évre előre is felállíthatjuk sorban évente a szolárjainkat, azok nem fognak változni (hacsak nem a földrajzi helyzet változik), tehát úgy tűnik, hogy évtizedekre előre megvan a prognózis, bárhol is tartsunk a személyes életünkben. Hol vagyok ebben akkor ÉN? Az aktuális személyiségem, amit a kártya például olyan szépen tükröz, ha kihúzom? Valahogy ez sem tűnik hitelesnek. Hogyan értelmezhető a szolár vagy lunár akkor oly módon, hogy ne egy előre legyártott, minket figyelmen kívül hagyó sémának tűnjön?

 

Mi tévők legyünk?

 

Kis kitérővel közelítünk a vélhetően megnyugtató megoldás felé. Az asztrológiát nem én választottam magamnak, nem ajánlotta nekem senki, valahogy megtalált (hogy miként, az egy újabb bejegyzés tárgya lehetne). Annyi azonban bizonyos, hogy hamar kiderült számomra róla – és azóta is ez a legvonzóbb nekem benne-, hogy a legracionálisabb önismereti és prognózis készítő módszer, hiszen mindenki, aki rejtettebb tudások felé kacsingat kipróbál többet is, összehasonlítja őket és választ magának egy testhezállót. Az asztrológia racionális, mert tudományosan is értelmezhető alapja van, tele van számítással, újabban szoftvert is használunk. Ugyanakkor az intuíció itt is jelen van: az elemzés meghatározó részét képezi. Itt van a kutya elásva a témánk szempontjából, ugyanis pont attól válik élővé, aktuálissá, személyessé a szolár vagy lunár horoszkóp, hogy az elemzése során ez vagy az a része hangsúlyossá válik, szembetűnik, jobban megragadható és jobban lefordítható az adott élethelyzetben. Hogy melyik részére esik a fókusz, azt viszont az intuíció diktálja. Vegyük a fenti kérdést XY-al kapcsolatban. A szolárunk az adott személyes évben ugyanaz, ha szerelmesek vagyunk, ha nem. Most pont azok vagyunk, remek! Akkor azok a horoszkóp-összefüggések válnak számunkra érdekessé az elemzés során, ami –bár minden más élethelyzetünkben is ott lennének- szerelem-ügyben választ adhat ÉS olyan szemmel nézünk rá az egészre, hogy a kapcsolat szempontjából hogy áll az évünk. A személyességet tehát egyrészt az intuíció, másrészt az adott kérdés tartalma hozza be, minden más statikus és előre kiszámítható. Nem befolyásolt, de a figyelem irányítható, és azáltal aktualizálható. Számomra kellően tárgyilagos, ugyanakkor még emberközeli is annyira, hogy bízhatok benne.

 Ez így túl bonyolult? Gyere és elmagyarázom a saját horoszkópodon és a Te kérdéseden keresztül!