December 19-én, amint az köztudott, a Vízöntő 0 fokán áll majd együtt a Szaturnusz és a Jupiter. Épp a napforduló időpontjában és annyira szorosan, amennyire akkor sem, amikor Krisztus a földre született. Ez a delikát helyzet sokakat megihlet, zúdulnak a vélemények és a jövőképek. Persze a helyzet valóban kivételes és figyelemreméltó, de épp az ellenkezőjére bíztat, mint ami körülötte zajlik.

Nem szoktam globális ügyekben állást foglalni, most sem terveztem, de túl sok lett a kérdés és vélemény a levegőben ahhoz, hogy ne szedjem össze magam is a gondolataimat.

Mivel a legtöbben a misztikumot és a filozófiai értékét látják a helyzetnek, én szándékosan a praktikum oldaláról közelítek, ezért is választottam a GYIK-formátumot.

 

Egy új messiás jön?

Bár a világra ráférne a megváltás, mivel ez egy Vízöntő konstelláció, nem érdemes kívülről és felülről jövő segítségben reménykedni. A Halak-érára jól ráillet egy önfeláldozó istenember eljövetele, de az emberiség most máshol tart. Biztosan lesznek önjelölt megváltók tucatjával, de ezek csak az udvari bolond szerepéig jutnak. Ami nem kevés, mert rámutatnak a Rendszer hibáira, de megoldást nem tudnak kínálni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Vízöntő-energiák analógiája mentén inkább önmagunk megfigyelésére, a saját hatókörünk kiterjesztésére figyeljünk, mint a külső iránymutatásokra. A Vízöntő individualizmusa önállóságra, felelősségvállalásra sarkall. Ér másokhoz csatlakozni -ld. lejjebb-, de ez mindig annak fényében történjen, hogy érezzük önmagunk súlyát is, nem pedig Halak-módon feloldódunk.

A Vízöntő szaturnuszi jegy, tehát kevésbé a hit, mint inkább a felelős, tudatos TUDÁS fog minket előre vinni.

 

Mi változik?

Röviden: minden. Egy új világrend épül. Paradigmaváltásban vagyunk. Meghaladottá válnak a régi formák, de az újak lassan és folyamatos megkérdőjelezettséggel alakulnak ki (Az Uránusz a Bikából kvadráttal nehezíti majd a Vízöntő működést). Kulcs szerepe lesz az alulról jövő, bottom-up modelleknek a társadalomban, a gazdaságban, hiszen a Vízöntő épp abban a legjobb, hogy képes hatékonyan jövőorientált közösséget építeni. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évszázad materialisztikus, önközpontú nézőpontja nemhogy felülvizsgálatra, de radikális átalakításra szorul, amiben az egyén felelőssége is igen nagy lesz élve a Vízöntő individualista beállítódására.

Az új rend nagyon fog hasonlítani egy régire (is), hiszen a szaturnuszi minőség erre utal. Az újraértelmezések során rájövünk, hogy nincs új a nap alatt, csak újra fel kell fedezni azokat a régi tudásokat, amit a materialisztikus világszemlélet sutba vágott évszázadokra. Olyasmire gondolok, ahogy például a mezőgazdaság is átrendeződik a nagyüzemi, vegyszeres, monokultúrás termelésről a bio-ra, ami mindig is volt, csak kiment a divatból. Vagy ahogy a fizikai is visszanyúl a keleti bölcselet alapjaihoz. Mindez persze már elkezdődött, nem december 20-án üt be, de mostantól még intenzívebbé válik ez a másképp gondolkodás. Ha nem tesszük ezt önként, akkor a korlátok fognak rákényszeríteni majd.

Szép szimbólum, hogy a napforduló napjára esik pont ez az együttállás. A napság fogalma is átfordul. Mi tesz minket ragyogóvá, különlegessé, istenszerűvé? Az utóbbi időben ez kétségtelenül a pénz és hatalom köré épült, most ez megdőlni látszik.

 

 

Mire készüljünk? Mi jót és mi rosszat hoz a nagy együttállás?

Rosszat nem hoz, vagy ha hoz is, az a jó fele vezet. A káosz erősödni fog még fél-egy éven át, ideológiák csapnak össze, mindenkinek igaza lesz és senkinek. Az új erő képviselői tartják kizárólag hitelesnek magukat, miközben tudjuk, hogy a Vízöntő akkor tud igazán újítani, ha a tradícióból indul ki. Nem a keretek lerombolása az igaz út, hanem ezek átrendezése.

Minden téren új utakon kell elindulnunk a tudatosság, felelősségvállalás, összetartozás érzés irányába. Ez izgalmas új megoldásokat fog hozni az orvostudománytól a közgazdaságtanon át a jogrendszerig. Minden át fog alakulni, de ez nem mehet végbe hipp-hopp, mert akkor úgy járunk, mint a francia forradalom képviselői, akik szintén mindent új alapokra helyeztek, de nem bizonyult gyümölcsözőnek a tevékenységük.

Nem gondolom, hogy az egyenlősdi ideje jön el, ilyen már volt a történelemben és nem vált be, mert igazán nem valósult meg az egyenlőség, semmilyen értelemben. Inkább arra lenne jó mennünk, hogy a közösségért érzett egyéni felelősségvállalás, egyéni értékek gazdagított közös célok valósuljanak meg. Mindenki élje meg, élhesse meg a lénye különlegességét, de ezt ne a tetszelgésre használja, hanem egy jövőorientált cél szolgálatába. Az nem baj, ha színesek vagyunk, sőt, de akkor ebből profitáljanak mások is.

 

Hogy érint személyesen engem a Jupiter-Szaturnusz együttállása?

Azt gondolom, sokkal érdekesebb az egyén szintjén vizsgálni a jelenségeket, mert így könnyebben eligazodunk. Ráadásul a konstelláció maga is arra hívja fel a figyelmet, hogy ne azt fürkésszük, hogy mi lesz kinn a világban, hanem mindenki önmagát váltva meg alakuljon ki egy új világkép, a sok kicsi sztori álljon össze egy nagy történetté.

A személyes érintettség minőség egyrészt megmutatkozik a radix fölött átvonuló Jupiter-Szaturnusz együttállásban. Ahol ez a konstelláció honol, ott érdemes új színt, új struktúrát képeznünk hosszú távra tervezve. Másrészt elmerülhetünk az együttállás hangulatában és az analógiáit magunkra véve lehozhatjuk a földre azt. Például úgy, hogy részt veszünk egy vagy több helyi kezdeményezésű, jó szolgálati tevékenységben. Vagy sokkal tudatosabban és visszafogottabban élünk, figyelve a túlfogyasztás, túlhasználat elkerülésére. És ez ne csak szlogen, vagy heti pár perces töprengés tárgya legyen, hanem napi praxis! Igyekezzünk szemléletet váltani, amiben csak tudunk, hogy egy humánusabb, együttérzőbb, kompromisszumképesebb világot építhessünk. Ez a korszak, nyilván nekik sajnálatos módon, de nem a politikusok, véleményvezérek ideje lesz, hanem sokkal inkább a kisembereké. Forradalmi helyzet, amiből ki lehet hozni egy szebb világot, ami mindenkinek(!) jobb, de egy anarchiát is.

Már a tavasz is tanulságos volt, hogy szempillantás alatt betonbiztosnak hitt struktúrák dőltek be. Ez még inkább így lesz. Alapvető „igazságok” fognak megváltozni, amikre tudományok épülnek pl. profit fogalma vagy a gyógyszerek létjogosultsága. Ezt most nehéz elképzelni, épp ezért ne is töltsünk sok időt képzelgéssel, inkább cselekedjünk. Vizsgáljuk felül a legapróbb részletektől az életmódunkat és vegyünk fel új, élhetőbb szokásokat az étkezéstől kezdve a tárgyhasználatainkon át az emberi kapcsolataink minőségéig. Fontos a felülvizsgálat, ne rögtön mindent a kukába hajítsunk. A Vízöntő ura a hagyomány szerint a Szaturnusz, aki a régit szeretné megreformálni, új színnel gazdagítani, nem pedig gyerekcipőben járó elméleteket felmagasztalni (ami sajna gyakran, túl gyakran megesik).

Fontos és aktuális üzenete a Vízöntőnek az is, hogy ne egy megmondó embertől várjuk a megoldást, magunk vegyük kezünkbe a sorsunk. Halljunk meg, hogy mindenki csakugyan a saját szerencséjének kovácsa és nincs az a sarokba szorított helyzet, amin ne lehetne valamennyit változtatni. Könnyebb persze gyógyításra várni, mint magunkat megfigyelve öngyógyítani; vagy a képviseletünket a főnökre bízni ahelyett, hogy magunkért kiállnánk. De nem lesz más lehetőségünk, illetve erre lesz lehetőségünk!