saturn Sokunk első kérdése (volt), amikor a személyes horoszkóp értelmezésére sor kerül, hogy mi az életfeladat, mi a karma, mit hozunk és merre tart(hat)unk az életúton. Ebből a terebélyes kérdés-csokorból ismét a karma fogalmát ragadom ki, mert a nyugati ember számára kétségtelenül ez a legvonzóbb, a legmisztikusabb.

Karma az, amire mindent fogni lehet, főleg ha negatív tapasztalatról van szó. Ez egy magyarázati szint, egy másik dimenzióból viszont úgy néz ki, hogy a korábban (korábbi életpillanatainkban) véghezvitt tettek eredményei nevezhető karmának, bár én inkább következménynek hívnám, így rögtön ismerős lesz a hatás mechanizmus. Amit teszünk –vagy nem teszünk- legyen ez bármely jelentéktelennek tűnő lépés is, hatást vált ki valamikor valakiben, valahol és ebbe a hatásba egyszer mi is bele fogunk ütközni. Lehet, hogy fél perc múlva, de az is lehet, hogy fél évszázad múlva.

Divat az asztrológiában is előzmények, előző életi síkok után kutakodni, hogy élesebben lássuk az ok-okozati összefüggéseket. A tévedés etekintetben az, hogy a jelent sok mindenki és sok féle helyzet alakította olyanná, amilyennek most látjuk, nem egyetlen személy vagy szituáció „okozta” a hatást. Mindent és mindenkit felgöngyölíteni a horoszkópból pedig jó nagy (felesleges) feladat… Azt hiszem a múltba révedés helyett tanulságosabb felelősségteljes cselekvési stratégiát kidolgozni az itt-és-most-ra nézve, mert a feladat a jelenben kíván megoldást, méghozzá olyat, ami „jó” karmát eredményez. Jó pedig az, amivel könnyen azonosulunk, nem zökkent ki, nem kell vele megküzdeni, esetleg még örömet is okoz. Mint látszik, meglehetősen szubjektív és viszonylagos, hogy mi nevezhető jónak vagy rossznak.

Az Élet számtalan „kis karmából” áll, ezek füzérszerűen alkotják az életút történéseit a hétköznapokban,  mi azonban a NAGY dolgokra szeretünk koncentrálni, a horoszkópból az élet fő tanulságait szeretnénk megismerni, az alapfeladatunkra –mint mindenképpen hatást gyakorló leckére- vagyunk kíváncsiak, amit a Szaturnusz testesít meg.

A Szaturnusz egyrészt jelzi, hogy hol lesz nehéz, küzdelmes, felismerésben gazdag élettapasztalat-gyűjteményünk, másrészt kifelé melyik területen érzi a környezet, hogy „de nehéz eset”-vagyunk a számukra. Két korábbi blogbejegyzésben annak már utána jártunk, hogy miként függ össze párkapcsolati szempontból a Szaturnusz jegybéli helyzete és a karma, most pedig a házhelyzetek következnek. Lássuk, mit mesél a Szaturnusz azokról az élethelyzeteinkről, amelyekkel biztosan szembe kell néznünk, sőt lehet, hogy vissza-vissza köszönnek. Arról is árulkodik, hogy párkapcsolati szempontból mi nevezhető karmikus felvállalásnak, vagyis mi az, amit meg kell haladnunk a harmónia érdekében.

szaturnusz

  Ha nem tudod pontosan, hogy melyik házadban áll a Szaturnusz, add meg az adataidat itt és az    aszcendenstől az óra mutató járásával ellentétes irányba számolva látni fogod, hogy a bolygó melyik házadban áll.

Szaturnusz az 1. házban:

Jó karma, ha merünk felelősséget vállalni önmagunkért, felfedezzük és fokozatosan felvállaljuk magunkat. Bölcs odaadással tanuljuk meg elfogadni a változást és megtalálni benne a továbblépési lehetőséget. Rossz karma lehet, ha csak a korlátokat vesszük észre, keserű szájízzel méregetjük magunkat másokhoz és makacsul ragaszkodunk a biztonságosnak vélt helyzetünkhöz. Párkapcsolati tényező: addig minden kapcsolat nehéz és korlátozó, amíg az önelfogadás nem teljes.

Szaturnusz a 2. házban:

Jó karmaként élhetjük meg, ha sikerül túllépni az anyagi kereteken. Ezt sokszor az Élet maga provokálja azzal, hogy anyagi nehézségeket teremt, ami segít meglátni más értékeket is. meg kell tanulni semmit sem gyűjteni: érzelmeket, biztonsági elvárásokat, tárgyakat. Rossz karmának tűnhet ez az állás, ha kockázatmentesen és állandó értékek mentén berendezkedve szeretnénk élni, ragaszkodva mindahhoz, ami egyszer a miénk volt, vagy járna nekünk. Párkapcsolati tényező: anyagi alárendeltséget felvállalni a párkapcsolatban, a pénzügyi szempontok figyelmen kívül hagyásával választani társat.

Szaturnusz a 3. házban:

Jó karmának tűnik, ha a környezettől és mások példájából sikerül tanulni, valamint a saját tapasztalatban is sikerül meglátni a leckét. Sok segítség jön a kapcsolatokból, de ehhez jól kell tudni megválogatni az ismerősöket. Igyekeznünk kell a tudásunkat bölcsességé konvertálni, ami a mennyiség helyett a minőséget jelenti. Rossz karmát hozhat, ha nem tanulunk a hibáinkból, ekkor akadályozottá válunk a haladásban (tanulásban, mozgásban). Párkapcsolati tényező: sok tapasztalaton keresztül, kudarc esetén sem megkeseredve, nyitottan érdeklődve kell keresnünk; ha pedig megtaláltuk fedezzük fel a kapcsolat mélységeit is, nem félve az állandóság unalmától.

Szaturnusz a 4. házban:

Jó karma akkor válik belőle, ha szisztematikusan feltérképezzük a gyökereinket és felelősséget vállalunk a felmenőinkért. Tudjuk, érezzük, hogy jóval nagyobb darabot hordozunk az ősök keresztjéből, mint mások, a feladatunk a család „megváltása”. Rossz karmának fogjuk vélni, ha mindenképp független, új utakon akarunk indulni, és a családi tradícióktól elmenekülünk. Térben és szellemben is közel kell maradnunk, egy bölcs családtag -az apai ágról- sok titkot mesélhet, ami varázsigeként szolgál a saját legendánkban. Párkapcsolati tényező: jól jön, ha szülőkkel lakunk, illetve az ő szokásaikat belevisszük a kapcsolatba. Az idősebb pár megnyugtató támaszt nyújt, amire belső igény van.

Szaturnusz az 5. házban:

Jó karma, ha minél előbb gyereket vállalunk és lemondunk az élet felhőtlen oldaláról értük a fiatalabb éveinkben, vagy hamar elköteleződünk egy rászorulókon segítő önkéntes munka iránt. A felelősségvállalás játéknak tűnik, ezért vagy nem vesszük komolya, vagy nagyon is mereven vállaljuk fel. Egyik sem jó, ezért kell másokon keresztül gyakorolni. Rossz esetben minden korlátot ledöntve, merészen kockáztatva élünk, mintha 200 évre születtünk volna. Az örökifjú-szériának a test öregedése vethet véget. Apró dolgokon keresztül kell becsempészni a kötelességtudatot a hétköznapokba. Párkapcsolati tényező: a Szerelem sötét verem, a túlracionalizálás viszont kioltja. Legtöbbször 40 felett jövünk rá, hogy mi is számunkra a fontos egy kapcsolatban, ekkor kezd a fekete és fehér árnyalatokra bomlani, ám még ekkor sem késő felvállalni az igényeket!

Szaturnusz a 6. házban:

Jó karmának éljük meg, ha szeretünk alárendelődni, dolgozni és másokért tenni. Egy ez önzetlen élet, ami abban csúcsosodhat ki, hogy mások eredményei révén gazdagodunk. A nélkülözhetetlen hátország-funkció a feladat. Rossz karmának fogjuk minősíteni ezt az állást, ha ki akarunk törni a kötelékeinkből és önállóan próbálunk meg érvényesülni, szembe menve az akadályokkal. A betegségek nyilvánvalóvá teszik, hogy alkalmazkodnunk kell. Párkapcsolati tényező: sokszor jelez fel nem vállalható kapcsolatot. Ez odáig megy így, amíg a lehető legtöbb kritikát nem sikerül félre tenni, vonatkozzon ez akár önmagunkra, akár a párunkra, a kár a kapcsolatra magára. Meg kell tudni élni az egységet, ami pedig nem megy „igen, de…” és „mi lesz, ha…” összetételű mondatokkal.

Szaturnusz a 7. házban:

Jó karma mindazoknak, akik egyedül, magukra számítva, kifelé viszont erősnek és határozottnak tűnően szeretnének élni. Dolgunk van a hűséggel és a kapcsolataink időnkénti megújításával. Rossz viszont akkor, ha minden terhünket igyekszünk a külvilágra testálni és másokat hibáztatni a korlátaink miatt. Ekkor még nagyobb leckéket kapunk majd. Párkapcsolati tényező: a társ mindig teher aki a leckéket hozza. Ezzel az állással csak nagy bölcsesség mellett érdemes válni, mert számunkra a párkapcsolat az a térfél, ahol a legtöbbet tanulhatunk önmagunkról, itt kell az életfeladatunkat (a szolgálat) teljesíteni. Nehéz kapcsolatot jelez ez a bolygóállás.

Szaturnusz a 8. házban:

Jó karma, ha van kedvünk befelé utazni és nem félünk szembenézni a szorongásainkkal. Kifejezetten erős idegzetet és remek szellemi kibontakozási lehetőséget ígér, ha van türelmünk (!!!) összerakni a személyiségünk puzzle-jét, újra és újra. Rossz karma, ha folyton másokat másolunk és elégedetlenek vagyunk magunkkal, mert nekünk „semmi sem jön össze”. A kitartó önismereti munka mindig segítség. Párkapcsolati tényező: a maximalizmus, amit a társra vetítünk súlyos válságokat okoz, ehelyett megengedőbb, simulékonyabb és ösztönösebb hozzáállás javasolt. Nem birtokolhatjuk az érzéseit és vannak határok, amin túl nem célszerű nézelődni. Így sok fájdalom és háború megspórolható.

Szaturnusz a 9. házban:

Jó karma válik belőle, ha mindig elkötelezetten követjük a hitünket, de időnként a paradigma-váltást is felvállaljuk. Kell, hogy legyen egy szilárd elvrendszer, ami iránytűül szolgál, aztán lássuk meg benne a hiányosságokat és keressünk másikat. Rossz karmaként éljük meg, ha nincsenek szilárd céljaink és mindig kívülről várjuk a megerősítő jeleket az Élet fontos területein. Felelősséget kell vállalni a kibontakozásunkért és ez ott kezdődik, hogy magunknak jelöljük ki az utat. Csak így leszünk képesek végig menni rajta. Párkapcsolati tényező: kudarcok sokasága jöhet, ha elrugaszkodunk a realitástól: nem látjuk tisztán magunkat és tévesen mérjük fel a lehetőségeinket. Nem mindig másban van a hiba…

Szaturnusz a 10. házban:

Jó karmaként éljük meg, ha tudunk váltani még akkor is, ha sok minden szól a status quo fenntartása mellett is. A rugalmasság a siker kulcsa, meg kell tanulni, hogy az Élet sodrása is lehet segítség, nemcsak az erőkifejtés kizárólagossága vezethet el az eredményekhez. Rossz karmaként fogjuk fel ezt a bolygóállást, ha mindent kontrollálni akarunk, mert az éljük meg, hogy ez nem fog menni. Kudarc, ha kicsúszik a kezünkből az irányítás, és másként alakulnak a dolgok, mint terveztük. A terveket a kínálkozó lehetőségekhez mérten alakítani szükséges, az eredeti célok pedig nem baj, ha meg tudnak újulni. Párkapcsolati tényező: a kapcsolat nem mondat le a terveinkről. Nem kell elvágólag választani család és karrier, szabadság és felelősségvállalás között. Meg kell látni az árnyalatokat, azokért is vállalható komoly felelősség.

Szaturnusz a 11. házban:

Jónak találjuk ezt a karmát, ha a vágyainkat igyekszünk összeegyeztetni a lehetőségeinkkel és teszünk is állhatatosan a megvalósulásukért. Minden sikerül, ha kitartóak és eltökéltek vagyunk, és semmi, ha nem. Rossznak ítéljük a karmát, ha mindig kívülről, segítőktől várjuk a Sorsunk kibontakozását, és kétszer is meggondoljuk, hogy mennyi energiát fektessünk az életünkbe. Ha nem vagyunk következetes tervezők, úgy érezhetjük, hogy mindenki ellenünk van, holott ez közel sincs így. Párkapcsolati tényező: a több kevesebb, azaz szelektálni kell: igényt, elvárás, vágyat, jelöltet, helyzetet. Nézzünk mélyebben a helyzetekbe, ne ugorjunk be a látszat megoldásokba. Tanuljunk meg hosszútávon gondolkodni: igényeket meghatározni és felelősséget vállalni egymásért.

Szaturnusz a 12. házban:

Jónak fog tűnni ez a helyzet, ha meglátjuk benne a lehetőséget arra, hogy tudatosan keressük a feloldódási lehetőségeket, az azonosulási lehetőségeket, azaz csak olyan helyzetbe, kapcsolatba megyünk bele, amit valóban a sajátunknak érzünk és nem adunk etekintetben mások véleményére. Keressük az egységet önmagunkkal, tudva, hogy ez folyamatosan változik. Rossz karma lehet, ha megtagadjuk az igényeinket, nem ismerjük fel a lelki szükségleteinket, ezeknek mindig alá megyünk, túl laposan kötünk kompromisszumot. Párkapcsolati tényező: ha tudjuk kit akarunk, akkor kapjuk meg. Minden más kezdeményezés hamar teherré, belső erő-rombolóvá válhat. Kulcskérdés, hogy mennyire vagyunk tisztába azzal, hogy hogyan tudunk szeretni és mennyire hagyjuk magunkat szeretni.

Jól jönne még néhány szavazat, katt ide , köszi! 😉