Rögtön kiderül! Nem teszt, hanem annak bemutatása következik, hogy a jegyek közül ki mennyire kompromisszum kész, vagy éppen vitatkozós. Kinek milyen a problémamegoldó képessége persze párkapcsolati konfliktusokra kihegyezve.

Vitassuk meg a tapasztalatokat!KOS: ő a leghevesebb játékos: gyorsan dühbe gurul, de épp ilyen sebességgel képes lehiggadni és fátylat borítani a konfliktushelyzetre. A Kos környezetében vita mindig van, a hangulat állandóan mediterrán, ugyanis rendkívül élvezi a feszültséget, a vitát, mert eközben megmutathatja erejét, bátorságát és küzdhet az igazáért. Annyira lételeme a küzdelem, hogy képes a legapróbb problémából is hadüzenetet kreálni csak azért, hogy megküzdhessen. Provokátor. Bármilyen témában szeret konfrontálódni. Heves, hangos, olykor agresszív vitapartner, aki a tettlegességtől sem riad vissza, ha nagyon felbosszantják. Valószinüleg a tárgyak is röpködnek, ez a konfliktus kezelési taktikájának része.
Nagy előnye viszont, hogy teljesen megoldás-orientált: amint felmerül a megoldandó helyzet, máris szállítja a lehetséges megoldási javaslatokat. Pikk-pakk intézkedik, nem sokat agyal, nem halogat, inkább cselekszik.

BIKA: ő viszont nem a vitatkozás híve, ha egy mód van rá elkerüli még az veszekedés-szagú helyzeteket is. Nehéz kihozni a sodrából, de ha sikerült felbőszül és nekimegy az ellenfelének. Főként az anyagi természetű problémák késztetik küzdelemre. Nem heves, nem bátor, de hamár sikerült bevonni őt a konfliktusba makacsul kitart álláspontja mellett. Nehéz vele vitatkozni, mert ő az, aki csak mondja a magáért, tántoríthatatlanul. Ha hatni akarunk rá, az érzelmi érvek talán megenyhítik. Vele kapcsolatban a jelszó: okos enged, szamár szenved. Ja, és nem is felejt. Arra lehet számítani, hogy a vita témát még jóideig felemlegeti. A megbocsátás nem az ő erénye.

IKREK: számára a vita inkább eszmecsere. Szó sincs érzelmi kitörésről, vagy váltig állított tézisekről. Egyszerűen kiváncsi a másik véleményére, ezért ütközteti. Nem veszekedős típus, meggyőzhető és flexibilis, úgyhogy komoly konfliktushelyzetekkel aligha kell mellette sűrűn szembenézni. Szívesen érvel ugyan, de ezt abszolút nem annak érdekében teszi, hogy ő kerekedjen felül, hanem, hogy újabb ismeretekkel bővüljön a tudásbázisa. Inkább beszélget, mint vitatkozik. Mivel a felületen lavírozik, nem érintik meg mélyen a konfliktushelyzetek, azonnal tovább tud lépni. Szintén a lazaságából fakadóan nem megy bele mélyen a problémás helyzetekbe, a megoldás számára inkább a továbblépés. A változás nagymesterével van dolgunk.

RÁK: érzékenységéből fakadóan írtózik ugyan a harctól, ám szilárd, megingathatalan elképzelései vannak a dolgokról, amelyeket képvisel is, ha másképp nem tudja érvényesíteni az akaratát. Jó érzékkel veti be az érzelmi manipuláció teljes eszköztárát, és a látszólag érzékeny, sérülékeny ember valóságos anya tigrissé is válhat, ha érdekei megkívánják. Főként érzelmi kérdésekben száll harcba. Vita-taktikájának része, hogy megsértődik és teljesen becsukja a füleit a másik fél mondanivalója előtt. Lezár, nem jut el hozzá az eltérő vélemény. Ha eljut ebbe a stádiumba, innen kimozdíthatatlan. Ráadásul ő sem feledékeny, egy életre megjegyzi, ha sérelem éri az önérzetét, és ilyenkor a másik felet bizalom megvonással bünteti igen hosszú időn át.

OROSZLÁN
: ő nem veszekszik, ugyanis számára magától értetődő, hogy neki van igaza. A Kossal szemben ő nem harcol az álláspontjáért, hanem jót mosolyog azon, aki nem ismeri el azt. Nem könnyű vele vitatkozni, mert az önérzete távol tartja a konfliktushelyzetektől. Ha mégis lealacsonyodik erre a szintre, hát kellő hevességgel tudja hirdetni a megfellebbezhetetlen érveit. Nincs, nem lehet más alternatíva. Egyedül a hiúsága legyezgetése mellett elrebegett ellenvélemény számíthat pozitív elbírálásban. Sok udvarlás, rajongás és kevés ellenkezés, ez a kezelésének titka.

SZŰZ :konfliktuskezelésében is rendkívül precíz: a fejében hosszú listát állít össze érvekből és ellenérvekből és módszeresen analizálja is őket. Meghallgatja, sőt alaposan meg is fontolja a más véleményét is. Az azonban már korántsem biztos, hogy jut is valamire. Remek vitapartner, mert kellő felkészültséggel, észérvek felsorakoztatásával meggyőzhető. Neki igazából nem számít, hogy kinek a véleménye győz, csak az a fontos, hogy rendben menjenek a dolgok. Miután hosszasan rágódik egy-egy döntési pont fölött, nem a tettek embere. Lehet, hogy észre sem veszi, hogy az élet már megoldotta az a ő nagy dilemmáját. Ha a párja ambíciózusabb jobb, ha kezébe veszi az irányítást, minthogy kivárja a tökéletes analízis végeredményét.

Folyt.köv.