Az oroszlán nemcsak az állatok, de az állatöv királya is. A legfenségesebb jegy, a Nap jegye. De miért pont az Oroszlán jegye lett a kiválasztott?

Hajdanában oroszlánok mindenütt éltek, és ezt a nemes vadat megölni a legdicsőbb férfitett volt, aki sikeres volt királyi tiszteletet vívott ki. Így aztán az oroszlán-vadászokból királyok lettek, és ahogy  a vadászt egyre sikeresebb lett a nemes vadak száma is csökkent, ami tovább emelte az oroszlánvadászok rangját. A királyságot pedig minden kultúra isteni eredetűnek vélte, a királyok így a Nap fiainak tekintették magunkat, így kapcsolódott össze a két királyságszimbólum az oroszlán és a Nap és lett olyan szoros kapcsolat köztük, hogy ott is elterjedt, ahol oroszlán sosem élt pl. a brit szigeteken (ld. brit címerállat).

Ezek után már csak egy lépés, hogy a zodiákus királyának tekintették az oroszlán csillagképet, melynek legfényesebb csillaga, a Regulus (kiskirályfi), Ptolemaiosz pedig ezt a csillagot tekintette a zodiákus első fokának, ekkoriban még az oroszlán volt a nyári napforduló időszaka, amely mostanság már az Ikrek-Rák határára tolódott el a Föld mozgása miatt. Látható tehát, hogy  a legfényesebb, legnapsütésesebb időszakot szentelték az Oroszlánnak, a királyi jegynek, mert az életadó Nap ekkor segített a legtöbbet a mezőgazdaságra alapozott kultúrákban.

Annyira magával ragadta a korábbi korok emberét is az oroszlánság, hogy minden hagyomány tele van oroszlános hősökkel: Héraklésztől Sámsonon át Gilgamesig sorolhatnánk a fiatal, életerős és győzelemre termett alakokat, akik mind-mind naphéroszok és az akkori kor „celebjei”.

Szintén évezredes hagyomány, hogy a sarkalatos erények közül az Erő, a hét főbűn közül a Gőg kapcsolódik az oroszlánhoz, a test szervei közül pedig a szív (éltető központ) és a hátgerinc, tehát két létfontosságú szerv, amiből csak egy van a testben.

Mára mindebből annyi maradt meg nekünk, hogy valóban a zodiákus királya az oroszlán, és e jegy szülöttének már a megjelenési is tekintélyt sugároz. Erő, magabiztosság, és egy kis nárcizmus is elősegíti, hogy a szülött a figyelem középpontjába lehessen, rajongóinak száma nőttön nőjön.

Párkapcsolati szempontból az Oroszlán a legnagyszerűbb társ, ha megkapja a neki járó elismerést és tiszteletet. Nem felnézni rá, a rajongást elhanyagolni veszélyes. Az udvarlás csínját-bínját ismeri, rengeteg szeretetet ad, tenyerén hordoz. Igazi gavallér, aki királyi kegyét szívesen osztja meg, ha azt érzi, hogy ezt nagyra becsülik.

Nem mindenki születhet Oroszlánnak, de bármelyikünk elleshet tőle néhány aprócska trükköt. Aki a magabiztosságot, ragyogást, erőt szeretne magának, hogy a társkeresésben eredményesebb legyen, avagy a párkapcsolati energiákat szeretné királyi szintre emelni térjen vissza rendszeresen, mert jönnek a királyi tippek! 🙂