nyomásA horoszkópunk négy sarokpontja két nagy ellentétpárra mutat rá: az egyén és a társ szembenállására valamint a családi elképzelések és az önérvényesítés konfliktusára. Mindkét téma erőteljesen megjelenik napjainkban, kevés ember van, aki a két konfliktus közül valamelyikbe még ne botlott volna bele. Ráadásul mindkét pólus sokrétű akkor is, ha csak a címbéli témára fókuszálunk is: a család magába foglalja a múltat, gyökereket, hozott mintákat, megszokásokat; az önérvényesítés pedig a célokat, terveket, akciókat a jövő érdekében. Segítek kiigazodni a szálak között!

Ha megnézed a horoszkópábrádat, a négyes ház a függőleges tengely alján helyezkedik le, a tizes pedig a tengely tetején. Vedd szemügyre azt a jegyet, ahová a tengely alja illetve csúcsa mutat.

 

 

Miért áll elő a konfliktushelyzet?

A horoszkópban a négyes ház területe jelképezi a családot, múltat, hozott értékeket és minden esetben –azaz mindenkinél így jelenik meg-, ezzel a házzal éppen szemben áll a tizes ház, vagyis az elérni kívánt célok területe. Azt már jól ismerjük, hogy az egymással szemben álló zodikákus jegyek mennyire ellentétes energiákat képviselnek, gondoljunk például egy Bika-Skorpió jellegre, nos a házaknál sincs ez másképp: az egymással szemben lévők karakterisztikája, funkciója, intenzitása alapvetően eltér. A négyes ház a visszahúzódás, a múlt, a bent-lét, az alapozás és a ragaszkodás területe, ahogy a család, a múlt is egy ugródeszka az Élet medencéje szélén; míg a tizes ház a merész, elkötelezett saját tervek birodalma, ami az egyéniségünk kibontakozását ösztönzi és szolgálja, itt egyedül vagyunk, háttér nélkül és a saját céljainkat követjük. Mindenkinek megvan ez a két ház a horoszkópjában és attól függetlenül, hogy áll-e a benne bolygó vagy milyen jegybe esik, így működik.

 

Biztos, hogy konfliktus?

A szembenálló két házat nézhetjük az elérő minőségek oldaláról, de nézhetjük a kiegészítő funkciók oldaláról is: ami nincs meg az egyikben, meg van a másikban. Akinek dinamikus, erőtől duzzadó, önmegvalósító négyes háza van (tüzes jegyben álló), az magabiztos alapokat szerez a családban, biztos támaszt érez maga mögött és alig várja, hogy buzgó önmegvalósításba kezdjen, ám a tizes háza óvatosabb lépésekre, megfontolt tempóra, szisztematikus építkezésre fogja sarkallni a céljai elérése érdekében. És ez így van jól, hiszen módunk van kiegyenlítetten működni
Nézhetjük a konfliktust újabb szemszögből is, onnan, hogy ez egy iránymutatás: valahonnan jövünk és valahova tartunk; a két minőség nem szemben áll, hanem a múlt és jövő tengelyét mutatja meg. A négyes ház a gyökereink, családi és személyes múltunk színhelye tele „hozott” tulajdonsággal; a tizes ház pedig az a térfél, ahol megmutathatjuk, hogy mit kezdünk a tálentumainkkal, a begyűjtött értékekkel, mivé formálódnak a kincsek a kezünk között. Látnunk kell, hogy nagy átalakítási folyamatról van szó, hiszen alapvetően más karaktereket kell egységbe forrasztani pl. Kos négyes házzal Mérlegként kell önmegvalósításba kezdenünk. De ez a nagy ívű transzformáció épp kifejezi azt, amitől emberek vagyunk, tudatos lények, önmagunkat meghaladni képes teremtmények! Ettől izgalmas kaland az emberélet, hiszen nagyon-nagyon messze is tudunk esni a fánktól, ha igyekszünk. A lehetőség a legteljesebb mértékben adott, ezért lesz a tizes ház ennyire az alapjainktól eltérő rezgésekkel megáldva.

 

Létezés vs. működés

Van itt egy újabb szempont, ami eligazítást ad, ha a honnan jövünk, merre tartunk kérdését kutatjuk. A horoszkópunk lenti zónája a létezés területe, a felső rész pedig a működésé. Létezni annyit jelent: csak úgy lenni és megélni azt, amit kapunk; működni viszont azt jelenti: aktívan részt venni a folyamatban, ami erősebbé, sikeresebbé, hatékonyabbá tesz minket. Tettenérhető a két ház karakterisztikája, ugye? Először létezni tanulunk meg, és ebben a négyes ház komoly lecke: megmutatja hogy hogyan állunk ösztönösen önmagunk létjogosultságának kérdéséhez, magyarul: mennyire tudjuk elfogadni, hogy van helyünk a világban és mennyire tudjuk hatékonyan elfoglalni azt. Egy Oroszlán négyes házzal nyilván egészen más a megélés ebben a kérdésben, mint egy Halakkal. Majd pedig a tizes ház rámutat, hogy mennyit fektetünk önmagunkba, mekkora erőt mozgósítunk és milyen módon annak érdekében, hogy azzá váljunk, akiként látni szeretnénk magunkat, vagyis működésbe lépünk, kivesszük a részünket a Világból. Akinek a négyes háza –a példánál maradva- Oroszlán volt, az a tizes házában Vízöntőként fog helyt állni, azaz maximális hatékonyságra törekszik, nem pazarolja az erejét és nem törődik vele, hogy milyennek kéne lennie: megy a maga feje után. A kezdeti (Oroszlán) szilárd alapokból kiindulva kockázatvállaló önmegvalósító, aki ötletek százait vonultatja fel az életút során; mindig újradefiniálja magát, csak a zsákutcáiból tanul, és lassan találja meg az igazi egyéniségét a sok-sok ál-cél mögött. Úgy működik, hogy kísérletezget, ellenáll, válogat.

 

És mi van a bolygókkal?

Sokkal kevésbé érzem hangsúlyosnak a négyes és tizes házban álló bolygók jelentőségét ahhoz képest, hogy mennyit jelent a két jegy üzenete, amelyben a házak állnak. Ha vannak bolygók a házakban, akkor azok rámutatnak a „hogyan”-ra: miként valósíthatjuk meg leginkább az adott jegy-minőséget. Ha csak az egyik házban áll bolygó a kettő közül, akkor az a ház, amiben a bolygó áll sokkal több figyelmet kap, mint a másik, elbillen a libikókat és erőfeszítéseket kell tennünk, hogy helyreálljon az egyensúly, magától nem fog menni.
A házak urai már egy mélyebb réteg felé visznek: rámutatnak, hogy milyen segítségekkel tudjuk kihasználni a lehetőségeinket optimálisan. Ez megérne egy önálló post-ot.

 

Konklúzió

A horoszkópábra mindannyiunknak azt sugallja, hogy rugaszkodjunk el a múltunktól, jelentsen ez családi múltat, vagy az elmúlt tíz évünket. A Létezésből a Működésbe azáltal vezet az út, hogy minél merészebb, ellentétesebb viselkedésformát öltünk fel a múlthoz képest. Nem kell önmagunkat megerőszakolni, de a céljainkat csak akkor érhetjük el, ha az eddigi karakterünk komplementer tulajdonságait vesszük fel.
A négyes ház a start, a tizes a cél: rajtunk múlik, hogy a hozott értékek mennyire válnak hathatós eszközzé a kezünkben ahhoz, hogy kibontakoztathassuk a céljainkon keresztül magunkat. Ebben nincs határ! Nem függ a házak jegybéli elhelyezkedésétől, hiszen mindegyik jegy értékes lehetőségek egész sorát hozza.

A konfliktus tehát csak látszólagos. A felelősségvállalásra mutat rá csupán: merjünk elrugaszkodni.

A négyes-tizes ház helyzete tágabb perspektivából arra is rámutat, hogy nem köt a múlt minket, sőt a jövő egészen új energiákra épülhet. Bármit hozunk, letehetjük és kezdhetünk másba. Ez nagyon jó hír, ha egy nehéz helyzetből kell kimászni!